Mikroobróbka krawędzi i wykończenie powierzchni skrawających

Utrzymując zaokrąglenie krawędzi skrawających w określonych granicach po szlifowaniu, można osiągnąć znaczące efekty przedłużenia żywotności narzędzia lub możliwość zastosowania większych prędkości czy posuwów. Optymalne cechy geometrii wynikają po tej obróbce z załagodzenia przejść między nierównościami na samych płaszczyznach roboczych jak i drobnych uszczerbków krawędzi i powierzchni pozostających po szlifowaniu. Procesy te wykonuje się z zachowaniem dokładności mikronowej i ściśle określonej wartości dla danego typu narzędzia czy procesu. Obróbka ta daje też zwiększoną stabilność narzędzia i minimalizuje ryzyko wystąpienia odprysków podczas pracy.

Przy materiałach narzędziowych o większej sprężystości jak np.  HSS przeprowadza się wcześniej specjalną obróbkę usuwania gradu po szlifowaniu.

Po nałożeniu  pokryć dedykowanych do uzyskania optymalnego odprowadzenia wióra można dodatkowo metodami mikroobróbki poprawić jakość powierzchni.

Celem mikroobróbki jest uzyskanie dodatkowych efektów w procesie obróbki skrawaniem. Podstawowym efektem jest podwyższenie stabilności i powtarzalności procesu co w efekcie daje dłuższe czasy maszynowe i minimalne czasy ustawiania.

Oferujemy Państwu poprzez ten proces możliwość dodatkowego zwiększenia wydajności narzędzi!