Outsourcing

Utrzymywanie bogato wyposażonej narzędziowni nie zawsze jest opłacalne dla przedsiębiorstwa. Szczególnie jeśli chodzi o realnie wymagany poziom zatrudnienia czy niezbędne inwestycje. Przez długie lata pozstawanie w stanie takiego opóźnienia powoduje powstanie trudnych do pokonania barier technologcznych i inwestycyjnych.

Z punktu widzenia ekonomicznego najepiej jest skoncentrować się na istocie swojej działalności, a tematy poboczne, szczególnie te, których rozwijanie w firmie obciążone jest np inwestycyjnym balastem pozostawić podwykonawcom. W ten sposób uzyskuje się  też dostęp do najnowocześniejszych technologii, których wdrażanie w firmie macierzystej byłoby niezbyt efektywne . A pewność procesu i opłacalność jest możliwa przy skorzystaniu z usług zewnętrznych specjalistycznych firm.

Chętnie pomożemy w przeniesieniu części zadań związanych z obróbką skrawaniem proponując takie usługi jak:

  • doradztwo w sprawach procesów obróbczych
  • optymalizacja narzędzi i procesów specjalnych
  • odtwarzanie oryginalnej geometrii producenta (posiadamy większość licencji producenckich)
  • pełna obsługa serwisowa zawierająca również ściaganie i nakładanie powłok
  • ocena przyczyn zużycia i dokumentacja
  • logistyka
  • przejęcie funkcjonujących procesów w zakresie szlifowania

Proszę zwrócić się do specjalistów!