Innowacje

Współpracujemy stale z  naukowymi ośrodkami badawczymi i zakładami produkcyjnymi w celu opracowania nowej generacji narzedzi wysokowydajnych. Stała modernizacja naszego parku maszynowego i powiększanie zakresu zdolności produkcyjnych jest istotnym elementem naszego funkcjonowania.

Staramy się utrzymywać nasz park maszynowy zawsze w pełnej sprawności.